Estamos a participar con AMTEGA, a Universidade de Vigo, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ( SXCAA) e o Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera ( IPMA), no proxecto LIFETEC (“ Fighting Forest Fires Using Electronic Communication Technologies”), concedido pola Comisión Europea e pertencente ao seu programa de proxectos da convocatoria LIFE 2016, para a detección temperá de incendios forestais utilizando tecnoloxías de comunicación electrónica.

Ligazóns de interese