Inicio > Transparencia e goberno aberto > Perfil do contratante

No cumplimento do artigo 42 da lei de contratos do sector público e para a súa distribución en Internet realizarase o perfil do Contratante, coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público a información relativa a  actividade contractual da Sociedade Anónima RETEGAL.

Esta sociedade emprega a plataforma de contratación da Xunta de Galicia.

Ligazóns de interese