RETEGAL encóntrase nun proceso de implantación dun Código Compliance no que se atopan os principios, políticas e regras básicas de conducta que seguirán todos os empleados e provedores actuais e potenciais, a fin de cumplir de xeito adecuado a súa función social e satisfacer as aspiracións da cidadanía, nun marco de transparencia, eficacia e eficiencia, adicional ao legalmente esixible.

Documentos asociados: 

Ligazóns de interese