Inicio > Contacto

Datos de contacto

Complexo de San Marcos – Edificio Usos Múltiples

15820 Santiago de Compostela – A Coruña

Telf. 981 546 723

Fax 981 546 758

Correo electrónico: retegal@retegal.es

www.retegal.gal

Horario de atención: De 09:00h a 14:00h de luns a venres

 

Formulario de contacto

Os datos sinalados cun *, serán de obrigado cumprimento, en caso contrario, é posible que, non poidamos dar curso á súa comunicación.

Os datos de carácter persoal que nos facilite a través do presente formulario, serán incorporados nun ficheiro responsabilidade de REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. (RETEGAL), con domicilio en Bando, s/n – San Marcos, 15.820, Santiago de Compostela, onde os interesados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de oposición, mediante a remisión dun escrito indicando o dereito que pretenden exercitar, xunto coa copia do seu DNI.

RETEGAL puxo a disposición do público en xeral, a presente canle de comunicación, coa finalidade de poder dar traslado das súas inquietudes, en relación coa Responsabilidade Social Corporativa, polo que mediante o seu envío entendemos que, presta o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos, coa única finalidade de dar curso á súa consulta, queixa ou comentario e responderlle polo medio elixido.

Os datos contidos na súa comunicación, manteranse nos nosos ficheiros, durante o período de tempo legalmente esixible.

 

Ligazóns de interese