Inicio > Contacto

Datos de contacto

Complexo de San Marcos – Edificio Usos Múltiples

15820 Santiago de Compostela – A Coruña

Telf. 981 546 723

Fax 981 546 758

Correo electrónico: retegal@retegal.es

www.retegal.gal

Horario de atención: De 09:00h a 14:00h de luns a venres

 

Formulario de contacto

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

En cumprimento do disposto na citada Lei Orgánica 15/1999, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

 

Ligazóns de interese